Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

 1. Rejestr kontroli (książka kontroli)
 2. Ewidencja majątku – księgi inwentarzowe
 3. Baza danych Systemu Informacji Oświatowej
 4. Rejestr zaświadczeń nauczycieli którzy otrzymali stopień nauczyciela kontraktowego
 5. Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły
 6. Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
 7. Księga ewidencji dzieci
 8. Księga uczniów
 9. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 10. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej
 11. Rejestr wydanych legitymacji służbowych
 12. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
 13. Ewidencja druków ścisłego zarachowania – czeki
 14. Ewidencja uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 15. Ewidencja uczniów po badaniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 16. Ewidencja uczniów, którzy otrzymali stypendia szkolne
 17. Rejestr wydanych kart rowerowych
 18. Rejestr korespondencji
 19. Ewidencja czasu pracy
 20. Rejestr wypadków uczniowskich
 21. Rejestr wypadków przy pracy

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>